EPOS-PL na konferencji Górnicze Zagrożenia Naturalne

Na Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne, organizowanej przez Główny Instytut Górnictwa wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Komisją Górniczą PAN Oddział w Katowicach odbędzie się sesja projektów EPOS-PL oraz EPOS-PL+.

W ramach wytworzonej infrastruktury badawczej w projekcie EPOS-PL rozbudowana została nasza Górnośląska Regionalna Sieć Sejsmologiczna o pięć nowych stanowisk sejsmicznych. Aktualnie sieć sejsmologiczna GRSS składa się z siedemnastu trój-składowych stacji prędkościowych oraz jedenastu trój-składowych stacji przyspieszeniowych.