BAL

Nazwa stanowiska: BAL

Lokalizacja: Balin

Jednostka: mm/s

Opis: VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2014-09-11