Nauka: Projekty

Wybrane projekty krajowe z zakresu sejsmologii górniczej realizowane  w Zakładzie Geologii i Geofizyki GIG:

  • Projekt aparaturowy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji: Modernizacja i rozbudowa Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach do monitorowania sejsmiczności z obszaru Górnego Śląska (2009-2010). Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Mutke
  • Projekt o nr. POIG.02.03.00-14-090/13-00, o akronimie IS-EPOS: Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS. Projekt koordynowany przez Instytut Geofizyki PAN.  Zadanie 4: Przygotowanie rozproszonej infrastruktury badawczej sejsmiczności indukowanej w ośrodkach naukowych i przemysłowych w Polsce i przekazanie do Centrum Infrastruktury Badawczej Sejsmiczności Indukowanej (2013-2015). Kierownik zadania 4: dr hab. inż. Grzegorz Mutke
  • Projekt o nr. POIR 04.02.00-14-A0003/16, o akronimie EPOS-PL: EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej, realizowany w ramach Działania 4.2, Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt koordynowany przez Instytut Geofizyki PAN. Zadanie 9 pn.: MUSE – Multidyscyplinary Upper Silesian Episode – Epizod zintegrowanych obserwacji na Górnym Śląsku. (2016-2021). Kierownik zadania: dr hab. inż. Grzegorz Mutke.
  • Projekt o nr. POIR.04.02.00-00-C005/19-00, o akronimie EPOS-PL+: EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej, realizowany w ramach Działania 4.2, Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt koordynowany przez Główny Instytut Górnictwa (2020-2023). Kierownik zadania: dr hab. inż. Adam Lurka.

Wybrane projekty międzynarodowe z zakresu sejsmologii górniczej realizowane w Zakładzie Geologii i Geofizyki GIG:

  • Projekt o akronimie ADEMA – finansowany przez RFCS (Fundusz Badawczy Węgla i Stali – Kontrakt RFCS-CT-2005-00001) pt.:  „Advences In Exploration Methods and Applications – ADEMA). Czas trwania: (2005 –2009). Koordynator zadań GIG: dr hab. inż. Adam Lurka
  • Projekt o akronimie CoGasOUT – finansowany przez RFCS (Fundusz Badawczy Węgla i Stali – Kontrakt RFCS-CT-2010-00002) pt.: Development of Novel Technologies for Predicting and Combating Gas Outbursts and Uncontrolled Emissions in Thick Seam Coal Mining. Projekt koordynowany przez Imperial College Science, Technology and Medicine (IMPERIAL), Londyn, Wielka Brytania. Liczba Partnerów: 9 instytucji naukowych, badawczych i z przemysłu z 6 krajów europejskich. Czas trwania: 2010 – 2013. Koordynator projektu ze strony GIG: dr hab. inż. Adam Lurka
  • Projekt o akronimie COMEX – finansowany przez RFCS (Fundusz Badawczy Węgla i Stali) Kontrakt No: RFCR-CT-2012-00003: Complex Mining EXploitation: optimizing mine design and reducing the impact on human environment. Projekt koordynowany przez Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS), Francja. Liczba Partnerów: 8 instytucji naukowych i badawczych z 6 krajów europejskich. Kierowanie pakietem zadań WP.1: “Exploitation with overlying old shallow mines and open pit mines”. Czas trwania (2012 – 2015). Koordynator projektu ze strony GIG: dr hab. inż. Grzegorz Mutke
  • Projekt o akronimie EPOS IP “EPOS Implementation Phase“, Projekt realizowany w ramach programu Horyzont 2020 (H2020-INFRADEV-1-2015-1). Projekt koordynowany przez Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Rzym, Włochy. Udział GIG w Pakiecie Roboczym WP14: Thematic Core Service Anthropogenic Hazards, koordynowanym przez IGF PAN, w którym współpracuje 14 partnerów z różnych krajów europejskich. Czas trwania  (2015-2019). Koordynator ze strony GIG: dr hab. inż. Grzegorz Mutke
  • Projekt o akronimie PostMinQuake – finansowany przez RFCS (Fundusz Badawczy Węgla i Stali) Kontrakt No:899192 pn.: Induced earthquake and rock mass movements in coal post mining areas :mechanisms, hazard and risk assessment (Wstrząsy i deformacje górotworu na terenach pogórniczych: mechanizm, zagrożenia i ocena ryzyka). Projekt koordynowany przez Główny Instytut Górnictwa. Liczba Partnerów: 9 instytucji naukowych i badawczych z 4 krajów europejskich. Czas trwania (2020 – 2023). Koordynator projektu: dr. inż. Jacek Chodacki