Informacje kontaktowe

Lokalizacja

Główny Instytut Górnictwa
Zakład Geologii i Geofizyki

plac Gwarków 1
40-166 Katowice