Nasza sieć: Nasze stacje

Stacje sejsmiczne Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej GIG – lokalizacja

Stanowiska prędkościowe

wdt_ID Lp Nazwa Latitude Longitude Jednostka Opis Data instalacji Data likwidacji Lokalizacja
1 1 CZE 50.017067 19.109187 mm/s VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) 2010-04-22 Czeczot
2 2 MAK 50.266692 18.767020 mm/s VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) 2010-08-18 Makoszowy
3 3 MUR 50.191382 19.044933 mm/s VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) 2011-05-19 Murcki
4 4 JAN 50.085482 19.346548 mm/s VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) 2012-02-27 Janina
5 5 HUB 50.391207 18.895712 mm/s VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) 2012-04-16 Hubert
6 6 BAL 50.165433 19.392389 mm/s VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) 2014-09-11 Balin
7 7 JKW 50.020978 18.561060 mm/s VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) 2015-05-29 Jankowice
8 8 MIK 50.155703 18.899965 mm/s VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) 2017-03-15 Mikołów
9 9 BEN 50.328687 19.123388 mm/s VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) 2017-06-06 Będzin
10 10 GIG 50.271595 19.026305 mm/s VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) 2018-07-18 2023-04-25 GIG
11 11 IGN 50.062543 18.467156 mm/s VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) 2018-09-06 Ignacy
12 12 CRW 50.146328 18.678440 mm/s VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) 2019-09-10 Czerwionka
13 13 KAC 49.837877 18.581387 mm/s VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) 2019-10-01 2021-06-13 Kaczyce
14 14 JAW 50.236673 19.319697 mm/s VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) 2020-06-10 Jaworzno
15 15 PM1 50.278717 19.265747 mm/s VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) 2021-02-04 Kazimierz1
16 16 PM2 50,266121 19,228826 mm/s VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) 2021-02-18 Kazimierz2
17 17 PM3 50.289970 19.238651 mm/s VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) 2021-03-23 2021-09-29 Kazimierz3
18 18 KCZ 49.839135 18.591988 mm/s VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) 2021-07-01 Kaczyce2
19 19 PM4 50.291311 19.238786 mm/s VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) 2021-09-29 Kazimierz4
20 20 PLA 50.290975 18.992252 mm/s VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG) 2023-04-25 Planetarium

Stanowiska przyspieszeniowe

wdt_ID Lp Nazwa Latitude Longitude Jednostka Opis Data instalacji Data likwidacji Lokalizacja
14 1 BRO 50.056730 19.232888 m/s^2 AC-63 akcelerometr trójskładowy (producent GeoSIG) 2012-08-02 Broszkowice
15 2 I-g 50.145400 19.203423 m/s^2 AC-63-DH akcelerometr trójskładowy w otworze góra (producent GeoSIG) 2012-12-01 Imielin góra
17 3 I-d 50.145400 19.203423 m/s^2 AC-63-DH akcelerometr trójskładowy w otworze dół (producent GeoSIG) 2012-12-01 Imielin 30m w odwiercie
18 4 JES 50.276460 19.024880 m/s^2 AC-63 akcelerometr trójskładowy (producent GeoSIG) 2014-09-10 2020-09-28 Katowice
19 5 M-g 50.362130 18.856548 m/s^2 AC-63-DH akcelerometr trójskładowy w otworze góra (producent GeoSIG) 2015-01-09 Miechowice góra
20 6 M-d 50.362130 18.856548 m/s^2 AC-63-DH akcelerometr trójskładowy w otworze dół (producent GeoSIG) 2015-01-09 Miechowice dół 30m w odwiercie
21 7 MAR 50.041098 18.489315 m/s^2 AC-63 akcelerometr trójskładowy (producent GeoSIG) 2015-05-26 Marcel
22 8 JAW 50.236673 19.319697 m/s^2 AC-63 akcelerometr trójskładowy (producent GeoSIG) 2017-03-10 2020-06-10 Jaworzno
23 9 RYg 50.070200 18.465833 m/s^2 AC-63-DH akcelerometr trójskładowy w otworze góra (producent GeoSIG) 2018-10-30 Rybnik góra
24 10 RYd 50.070200 18.465833 m/s^2 AC-63-DH akcelerometr trójskładowy w otworze dół (producent GeoSIG) 2018-10-16 Rybnik dół 30m w odwiercie
25 11 OCg 50.230617 18.925600 m/s^2 AC-63-DH akcelerometr trójskładowy w otworze góra (producent GeoSIG) 2018-11-09 Oczyszczalnia góra
26 12 OCd 50.230617 18.925600 m/s^2 AC-63-DH akcelerometr trójskładowy w otworze dół (producent GeoSIG) 2018-10-29 Oczyszczalnia dół 30m w odwiercie
27 13 IGA 50.062543 18.467156 m/s^2 AC-63 akcelerometr trójskładowy (producent GeoSIG) 2019-02-27 Ignacy akcelerometr

Stacje sejsmiczne Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej GIG – wybrane lokalizacje zdjęcia

Stacja sejsmiczna GIG (GIG)

Stacja sejsmiczna GIG (GIG)
Sejsmometr: prędkościowy trójskładowy ośmiosekundowy VE-53BB produkcji GeoSig
Podłoże: postument
Lokalizacja: 50.271595, 19.026305

 Stacja sejsmiczna Ignacy (IGN)
Stacja sejsmiczna Ignacy (IGN)

Stacja sejsmiczna Ignacy (IGN)
Sejsmometr: prędkościowy trójskładowy ośmiosekundowy VE-53BB produkcji GeoSig
Podłoże: postument
Lokalizacja: 50.062543, 18.467156