BEN

Nazwa stanowiska: BEN

Lokalizacja: Będzin

Jednostka: mm/s

Opis: VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2017-06-06