BRO

Nazwa stanowiska: BRO

Lokalizacja: Broszkowice

Jednostka: m/s^2

Opis: AC-63 akcelerometr trójskładowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2012-08-02