CRW

Nazwa stanowiska: CRW

Lokalizacja: Czerwionka

Jednostka: mm/s

Opis: VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2019-09-10