CZE

Nazwa stanowiska: CZE

Lokalizacja: Czeczot

Jednostka: mm/s

Opis: VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2010-04-22