GIG

Nazwa stanowiska: GIG

Lokalizacja: GIG

Jednostka: mm/s

Opis: VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2018-07-18 / 2023-04-25