HUB

Nazwa stanowiska: HUB

Lokalizacja: Hubert

Jednostka: mm/s

Opis: VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2012-04-16