I-g

Nazwa stanowiska: I-g

Lokalizacja: Imielin góra

Jednostka: m/s^2

Opis: AC-63 akcelerometr trójskładowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2012-12-01