IGa

Nazwa stanowiska: IGa

Lokalizacja: Ignacy

Jednostka: m/s^2

Opis: AC-63 akcelerometr trójskładowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2019-02-27