IGN

Nazwa stanowiska: IGN

Lokalizacja: Ignacy

Jednostka: mm/s

Opis: VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2018-09-06