JAN

Nazwa stanowiska: JAN

Lokalizacja: Janina

Jednostka: mm/s

Opis: VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2012-02-27