JAW

Nazwa stanowiska: JAW

Lokalizacja: Jaworzno

Jednostka: mm/s

Opis: VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2020-06-10