JAW

Nazwa stanowiska: JAW

Lokalizacja: Jaworzno

Jednostka: m/s^2

Opis: AC-63 akcelerometr trójskładowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2017-03-10 / 2020-10-06