JES

Nazwa stanowiska: JES

Lokalizacja: Katowice

Jednostka: m/s^2

Opis: AC-63 akcelerometr trójskładowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2014-09-10 / 2020-09-28