JKW

Nazwa stanowiska: JKW

Lokalizacja: Jankowice

Jednostka: mm/s

Opis: VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2015-05-29