KAC

Nazwa stanowiska: KAC

Lokalizacja: Kaczyce

Jednostka: mm/s

Opis: VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2019-10-01 / 2021-06-13