KCZ

Nazwa stanowiska: KCZ

Lokalizacja: Kaczyce2

Jednostka: mm/s

Opis: VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2021-07-01