M-g

Nazwa stanowiska: M-g

Lokalizacja: Miechowice góra

Jednostka: m/s^2

Opis: AC-63 akcelerometr trójskładowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2015-01-09