MAK

Nazwa stanowiska: MAK

Lokalizacja: Makoszowy

Jednostka: mm/s

Opis: VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2010-08-18