MAR

Nazwa stanowiska: MAR

Lokalizacja: Marcel

Jednostka: m/s^2

Opis: AC-63 akcelerometr trójskładowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2015-05-26