MUR

Nazwa stanowiska: MUR

Lokalizacja: Murcki

Jednostka: mm/s

Opis: VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2011-05-19