OCd

Nazwa stanowiska: OCd

Lokalizacja: Oczyszczalnia dół 30m w odwiercie

Jednostka: m/s^2

Opis: AC-63 akcelerometr trójskładowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2018-10-29