PM2

Nazwa stanowiska: PM2

Lokalizacja: Kazimierz2

Jednostka: mm/s

Opis: VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2021-02-18