PM3

Nazwa stanowiska: PM3

Lokalizacja: Kazimierz3

Jednostka: mm/s

Opis: VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2021-03-23 / 2021-09-29