PM4

Nazwa stanowiska: PM4

Lokalizacja: Kazimierz4

Jednostka: mm/s

Opis: VE-53 BB sejsmometr trójskładowy prędkościowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2021-09-29