RYg

Nazwa stanowiska: RYg

Lokalizacja: Rybnik góra

Jednostka: m/s^2

Opis: AC-63 akcelerometr trójskładowy (producent GeoSIG)

Data instalacji / Data likwidacji: 2018-10-30