Wybuch wulkanu na Pacyfiku zarejestrowany przez stacje geofizyczne GIG

W dniu 15.01.2022 na oceanie pacyficznym w rejonie archipelagu wysp Tonga (rys.1) nastąpił silny podmorski wybuch wulkanu.

wybuch wulkanu tonga 2022
Rys. 1 Miejsce wybuchu wulkanu na mapie Europejsko-Środziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (emsc).

Zdarzenie to zostało zarejestrowane przez czujniki grawimetrów pływowych w Katowicach i Rybniku, wchodzące w skład Górnośląskiego Systemu Obserwacji Geofizycznych (GOG) a także stacje sejsmologiczne Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej (GRSS) w Zakładzie Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni. Fale sejsmiczne spowodowane wybuchem i rozchodzące się w litosferze dotarły do stanowiska w GIG (Katowice) po ok. 15 minutach i spowodowały ruchy górotworu o amplitudzie ok. 1.5 μm. Natomiast fala powietrzna propagująca w atmosferze dotarła do tego stanowiska po ok. 15 godzinach  (rys. 2) i miała amplitudę ok.1.5 hPa.

Rys. 2 Zapisy zmian ciśnienia atmosferycznego (górna część) oraz ruchów podłoża przez grawimetr g-PhoneX w Katowicach.