Zjawiska sejsmiczne zarejestrowane na stacji sejsmologicznej GRSS GIG-PIB w Mikołowie

Górnośląska Regionalna Sieć Sejsmologiczna (GRSS GIG-PIB), zarejestrowała w dniu 24.02.2023r. dwa regionalne zjawiska sejsmiczne w rejonie Doliny Jamny, dopływu Kłodnicy, na południowy-wschód od hałdy Panewnickiej oraz na południowy-zachód od zbiornika wodnego Starganiec. Powyższe zjawiska sejsmiczne wykazane są na ogólnodostępnej stronie internetowej o sejsmiczności Górnego Śląska, opracowywanej przez GIG-PIB, na podstawie rejestracji z sieci sejsmologicznej GRSS GIG-PIB (www.grss.gig.eu). Parametry przedmiotowych zjawisk sejsmicznych, czas wystąpienia, lokalizacja epicentrum i magnituda, są następujące:

DataGodzina, minuta czas lokalnyMagnituda momentu sejsmicznego , MwWspółrzędne epicentrum LattitudeWspółrzędne epicentrum Longitude
24.02.202301:442.450.201218.9145
24.02.202316:282.850.202318.9071

Na zał. 1 przedstawiono sejsmogram prędkości i przyspieszenia drgań od wstrząsu o magnitudzie M2.8, zarejestrowany na stacji sejsmicznej GRSS GIG-PIB w Mikołowie (odległość około 5.3km od epicentrum wstrząsu).
Maksymalne amplitudy prędkości drgań na stacji sejsmicznej w Mikołowie wyniosły PGV=1.3 mm/s, natomiast maksymalne przyspieszenie drgań, PGA=150 mm/s^2.

Zał. 1. Lokalizacja zjawiska sejsmicznego z dnia 24.02.2023r o godz. 16.28 na podkładzie topograficznym

Na zał. 2 przedstawiono lokalizację zjawiska sejsmicznego z dnia 24.02.2023r o godz. 16:28 o magnitudzie M2.8, na podkładzie topograficznym oraz na tle przebiegu lokalnych uskoków.
Epicentrum wstrząsu sejsmicznego wystąpiło poza obszarem aktualnie prowadzonej eksploatacji pokładów węgla.
Z informacji przekazanych do GRSS GIG-PIB przez mieszkańców wynika, że oba zjawiska sejsmiczne były silnie odczute w okolicach Mikołowa i Katowic. Poniżej kilka przykładów ankiet sejsmologicznych przesłanych przez mieszkańców, po zjawisku sejsmicznym o magnitudzie M2.8 oraz M2.4:

Katowice PodlesieBardzo mocno odczuwalny wstrząs w Katowicach – Podlesiu.Jakby tąpnięcie i potrząśnięcie.
MikołówStrasznie mocno. Co z waszą aparaturą. Nigdzie nie ma informacji co sie stało. Dodatkowo dziś o 1:45 też bujnęło. Dajcie znać co to było, tąpniecie czy górotwór czy co.
Katowice, ul. Tunelowasilny wstrząs
Katowice-Zarzecze, ul. Kamieńskajedno z silniejszych tąpnięć
Katowice-PodlesieZ wpisów na grupie Podlesie wynika że było odczuwalne w całym Katowicach – Podlesiu.
Mikołów, ul. DługaKubki na półce przymocowanej do ściany zadrżały. Wstrząs był też odczuwalny na fotelu biurowym z kółkami.

Zał. 2. Lokalizacja zjawiska sejsmicznego z dnia 24.02.2023r o godz. 16:28 i magnitudzie M2.8 na podkładzie topograficznym oraz na tle przebiegu lokalnych uskoków

Autor notatki:
Grzegorz Mutke
Kierownik Zakładu Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni GIG-PIB